Thông báo số 2 về kết quả Vòng loại online cấp trường

Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2018 – 2019

Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2018 – 2019 đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các học sinh sinh viên trên địa bàn Thành phố.  

Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị  tham gia vòng loại Hội thi. Tính đến 17giờ 00 ngày 12/11/2018, theo hệ thống phần mềm thống kê và cập nhật tại Cổng thông tin điện tử trực tuyến “www.tiengnoituoitre.com” đã có 143.248 thí sinh tham gia.

Nhằm đảm bảo hội thi được diễn ra hiệu quả và liên tục: Bảng A là học sinh các trường THCS; Bảng B là học sinh trung tâm GDNN-GDTX, trường trung học phổ thông, trường trung cấp; Bảng C là sinh viên trường cao đẳng, đại học, học viện.

Ban Tổ chức Hội thi thông báo như sau:

  1.  Danh sách 90 trường vào vòng loại cấp thành phố của 03 Bảng (A, B, C)

Danh sách tên trường, thí sinh vào vòng loại cấp thành phố được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử “tiengnoituoitre.com”

  1. Vòng loại online cấp thành phố:

Thực hiện theo thể lệ thi được đăng trên cổng thông tin điện tử trực tuyến www.tiengnoituoitre.com.   

Thời gian: Từ 17 giờ 00 ngày 15/11/2018 – đến hết ngày 22/11/2018.

  1. Tài liệu tham khảo vòng loại cấp thành phố (Đính kèm thông báo)

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên và tích cực tham gia để Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp./.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Trần Nguyên Thục

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Phòng GD TrH;

- Phòng GD&ĐT Q-H;

- Trường THCS, THPT; TT GDTX;

- TC; CĐ; ĐH, HV;

- Lưu VP, CTTT.

Mọi thắc mắc về đề thi và công tác tổ chức

Bà Cao Thị Thiên Phúc - Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Điện thoại: 090 6666 876
Email: cttphuc.sgddt@tphcm.gov.vn
Bà Lương Cao Thúy Uyên - Chuyên viên phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Điện thoại: 098 9950 769
Email: lctuyen.sgddt@tphcm.gov.vn

Các vấn đề xảy ra về website và quá trình làm bài thi

Anh Hoàng Nhật Quang Khánh
Điện thoại: 0944 225 212
Email: thuy.tranthanh.bd@gmail.com