KẾT QUẢ VÒNG LOẠI CẤP TRƯỜNG HỘI THI "HỌC SINH - SINH VIÊN VỚI PHÁP LUẬT"

Xin chúc mừng các bạn đã xuất sắc vượt vòng loại cấp trường để tiếp tục tham gia vòng loại cấp thành phố của cuộc thi “Tiếng Nói Tuổi Trẻ”.

Vòng loại cấp thành phố sẽ chính thức được bắt đầu vào lúc 17:00 ngày 15/11/2018 đến hết ngày 22/11/2018.

Mọi thắc mắc về đề thi và công tác tổ chức

Bà Cao Thị Thiên Phúc - Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Điện thoại: 090 6666 876
Email: cttphuc.sgddt@tphcm.gov.vn
Bà Lương Cao Thúy Uyên - Chuyên viên phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Điện thoại: 098 9950 769
Email: lctuyen.sgddt@tphcm.gov.vn

Các vấn đề xảy ra về website và quá trình làm bài thi

Anh Hoàng Nhật Quang Khánh
Điện thoại: 0944 225 212
Email: thuy.tranthanh.bd@gmail.com